(Filtrer efter Tagsarbejdsmiljø) - Fjern filter
Arbejdstilsynets vejledning: Årsager til indeklimagener og løsningsforslag

Arbejdstilsynets vejledning: Årsager til indeklimagener og løsningsforslag

Et dårligt indeklima på arbejdspladsen skyldes ofte en eller flere af disse parametre: Temperatur og træk, dårlig luftkvalitet på grund af fx støv, afgasning og passiv rygning, fugt og mikroorganismer samt dårlige lys- og lydforhold.
Læs mere

Værd at vide om lysmåling

Værd at vide om lysmåling

Øjnene er et af vore vigtigste sanseorganer. Vi modtager mere end 80 % af oplysningerne gennem øjnene. Så jo mørkere miljøet er, desto vanskeligere er det for os, at indhente information. Derfor er gode lysforhold vigtige, så øjnene let kan udføre visuelle opgaver, men også for at undgå sundhedsskader og farer.
Læs mere

Overvågning af potentielle farer for luftvejsystemet: Hvad er udfordringerne og mulighederne?

Overvågning af potentielle farer for luftvejsystemet: Hvad er udfordringerne og mulighederne?

Eksponering for farlige kemikalier og kemiske stoffer på arbejdspladsen, forekommer typisk gennem inhalering, indtagelse og absorption. Af disse veje ind i menneskekroppen, er inhalering den hurtigste, eftersom luftvejsystemet er direkte forbundet med kredsløbsystemet.
Læs mere

Beskyttelse mod støv på arbejdspladsen: Nøjagtig måling, som overholder regulativer

Beskyttelse mod støv på arbejdspladsen: Nøjagtig måling, som overholder regulativer

Der kræves præcise målinger for at overholde regulativer. Overvågning i form af personlige støvprøvetagningspumper er den foretrukne metode til at måle niveauet af støv på arbejdspladsen, og gør det muligt for arbejdsgiveren, at overholde regulativer indenfor sikkerhed på arbejdspladsen, ved at give nøjagtige data om den enkelte medarbejders eksponering for støv.
Læs mere

Artikel: Prøvetagning af kemiske stoffer på arbejdspladsen

Artikel: Prøvetagning af kemiske stoffer på arbejdspladsen

Fremstillingsprocesserne i de forskellige industrier, kan i nogle tilfælde udsætte arbejderne for skadeligt støv, gasser og dampe, og derfor er der et sæt regler, som skal overholdes overalt i verden, når det gælder om at kunne identificere farer, lave risikovurdering og beskrive kontrolforanstaltninger. Læs artiklen fra Casella om prøvetagning af kemiske stoffer på arbejdspladsen.
Læs mere

;