Arbejdstilsynets vejledning: Årsager til indeklimagener og løsningsforslag

Arbejdstilsynets vejledning: Årsager til indeklimagener og løsningsforslag

Et dårligt indeklima på arbejdspladsen kan give medarbejderne gener, som fx irritation af øjne og slimhinder, kvalme, svimmelhed, hovedpine og træthed.

Læs Arbejdstilsynets vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger.

 

 


;