Artikel: Bedre indeklima øger medarbejdernes præstation

Artikel: Bedre indeklima øger medarbejdernes præstation

Ny undersøgelse fra Teknologisk Institut viser, at virksomheder kan opnå flere fordele ved at lave indeklimaforbedringer i kontorbyggerier: udgifterne til opvarmning sænkes og medarbejdernes effektivitet og tilfredshed stiger.
Læs mere

Whitepaper: Vigtige faktorer og måleparametre for varme- og kedelsystemer og deres indflydelse på effektivitet og emissioner

Whitepaper: Vigtige faktorer og måleparametre for varme- og kedelsystemer og deres indflydelse på effektivitet og emissioner

Kedelsystemer giver den nødvendige termiske energi til kraftværkers elproduktion, opvarmning af bygninger, cement- og glasproduktion, samt mange andre industrielle anvendelsesområder. Med brændstoffer som kul, olie og gas, kan de genere store mængder energi med en overordnet høj effektivitet.
Læs mere

Vibrationer på arbejdspladsen - om risiko og målinger

Vibrationer på arbejdspladsen - om risiko og målinger

I artiklen fra Casella Solution kan du læse om vibrationer på arbejdspladsen. Hvilken gruppe er i risikozonen og hvordan kan arbejdsgiveren sætte forebyggende ind?
Læs mere

Fakta om lufthastighedsmåling

Fakta om lufthastighedsmåling

Lufthastighed er den hastighed, som luften har over et fast punkt, fx en føler. Få brugbar fakta om lufthastighedsmåling og valg af korrekt føler til formålet.
Læs mere

Kundecase: Termografering til kvalitetskontrol og fejlfinding på ældre ejendomme

Kundecase: Termografering til kvalitetskontrol og fejlfinding på ældre ejendomme

I forbindelse med renovering af ejendomme, havde Norconsult et behov for at kunne screene for kuldebroer, samt kontrollere udlægningsmønstre af gulvvarmeslanger. Valget faldt på et testo 882 termografikamera fra Buhl & Bønsøe.
Læs mere

;