Artikel: Prøvetagning af kemiske stoffer på arbejdspladsen

Artikel: Prøvetagning af kemiske stoffer på arbejdspladsen

 

Flygtige organiske forbindelser (på engelsk Volatile organic compounds - VOC), er almindelige indenfor olie/gas og kemi/pharma industrierne, og udledes typisk gennem lækager, men også gennem rutinemæssig vedligehold af anlæg. VOC optages nemt gennem vejrtrækning, og det er derfor af afgørende betydning, at overvåge luften på arbejdspladsen. Høje kemiske koncentrationer kan være livsfarlige, og gentagen eksponering for relativt lave koncentrationer, kan føre til langsigtet kronisk sygdom, kræft og tab af hørelsen.

Læs artiklen fra Casella om prøvetagning af kemiske stoffer på arbejdspladsen.


;