Måleudstyr der overholder standarderne for måling i renrum

Måleudstyr der overholder standarderne for måling i renrum

Når der fx skal måles differenstryk mellem personaleslusen og renrummet, skal målingen overholde ISO 14644 standarden, og måles der lufthastighed, er det standard EN 12469, som er i spil. Med det rigtige måleinstrument kan du fx måle om der sker en kontaminering mellem personaleslusen og renrummet.

Se video.


;