Kundecase: Store energi- og varmebesparelser med indeklimamålinger hos Dansk Metalarbejderforbund

Kundecase: Store energi- og varmebesparelser med indeklimamålinger hos Dansk Metalarbejderforbund

Indeklimamålinger hos Dansk Metalarbejderforbund 

Hvilken varmemester eller ventilationstekniker kender ikke kun alt for godt til klager over trækgener og for høje eller lave rumtemperaturer?

Indeklimaet er en betydelig faktor på en arbejdsplads, hvor folk tilbringer mange timer hver dag, og vil føle sig generet, hvis det trækker, luften er tør eller temperaturen ikke er behagelig. Hvordan indeklimaet opleves, er individuelt fra person til person, og det er derfor ikke nogen nem opgave at stille alle tilfreds. 

”Det gælder om at finde det indeklima, der føles behageligt for så mange personer som muligt,” forklarer Stephan Andersen, der på 19. år er varmemester hos Dansk Metalarbejderforbund med ansvar for bygningsvedligehold, indeklima, energiforbrug og forbundets CTS-system.

Indregulering og optimering af energiforbrug og indeklimaet

Hos Dansk Metalarbejderforbund anvender Stephan Andersen indeklimainstrumentet Testo 480 til at indstille deres CTS-system. 

Der spiller flere parametre ind, når ventilations- og varmeanlæg skal indreguleres. Der skal blandt andet korrigeres for solindfald/kuldeindfald fra vinduespartier, træk fra vinduer og der skal tages hensyn til ventilationsanlæggenes placering i forhold til de personer, der befinder sig i lokalet. Til at få målt alle de forskellige indeklimaparametre er Stephans Testo 480 indeklimainstrument tilkoblet følere til måling af temperatur, træk, lufthastighed, CO2, fugt og absolut tryk. ”På baggrund af målingerne i et lokale ved jeg, hvilken temperatur indblæsningen af luft skal være, for at jeg om sommeren holder en rumtemperatur på ca. 24 °C, mens den i opvarmningsperioden henover vinteren holdes på 22 °C,” forklarer Stephan. 

Og netop varme- og energiforbruget har Stephan meget fokus på. For Metalarbejderforbundets bygninger ved Søerne i København har han de seneste fem år formået at halvere energiforbruget fra 1,2 mio. kWh til 650.000 kWh. CTS-anlægget og nøje regulering af varmeforbruget har den største del af æren for besparelsen, forklarer Stephan, og fortæller også, at han tidligere måtte bruge ressourcer på at få ekstern hjælp ind til indregulering af CTS-systemet, men at han nu kan klare det hele selv med Testo indeklimainstrumentet. 

Stephan Andersen anvender også udstyret til at komme med anbefalinger til hvilke arealer, der er velegnede til hvilke formål, og brugte instrumentet i forbindelse med en større konference, hvor der var planer om at anvende gangarealer til grupperum. ”Her kunne jeg ved at logge data med Testo 480 påvise, at dette set up ikke ville være optimalt, da der ville være for store indeklimamæssige gener forbundet med at skulle sidde og arbejde koncentreret i gangarealerne", fortæller Stephan, som også har udstyret i brug, når ventilationsanlægget i Metalskolens auditorier skal reguleres. Tidligere kunne der blive meget varmt på de øverste stolerækker og for koldt på de nederste, men med forskellige indstillinger af ventilationen i top og bund af lokalet, undgås disse gener.  

I forbindelse med klagesager har Stephan Andersen gjort sig følgende erfaring:”Vi følger Bygningsreglementets retningslinjer for indeklima, men selvfølgelig er der altid nogen, der vil synes her er for koldt eller for varmt. Så anvender jeg udstyret og udarbejder derefter en rapport, så jeg kan dokumentere at de faktiske forhold er, som de skal være”.

Det handler også om tryghed

Hos Dansk Metalarbejderforbund har Stephan tidligere udført de forskellige måleopgaver med en række forskellige Testo instrumenter, ”så jeg er bekendt med den kvalitet og brugervenlighed Testo er kendt for", fortæller han og uddyber de overvejelser, der også lå bag valget af Testo ventilationsinstrumentet fra Buhl & Bønsøe: ”En god service og tryghed er klart også vigtige parametre, når man køber udstyr i den her prisklasse.  Jeg føler hele vejen igennem, at jeg har fået en god service – både med grundig demonstration af udstyret og i form af den medfølgende danske manual, som jeg er meget glad for. Har jeg haft et par spørgsmål, har jeg også altid kunne få et hurtigt svar,” supplerer han. 

Fleksibilitet i forhold til at skulle undvære instrumentet i forbindelse med den årlige kalibrering, har Testo taget højde for med udviklingen af instrumentets digitale følere. De digitale følere kan kalibreres særskilt fra instrumentet. Det har den fordel, at man ikke skal undvære alle følere på en gang, men kan få dem kalibreret enkeltvis, når det passer ind i arbejdsopgaverne. Alt imens Testo 480 instrumentet og resterende følere fortsat kan bruges tilbage på kontoret. 

”Så længe alle har en mening om indeklimaet, så er det essentielt for mig, at jeg har en pålidelig løsning i form af indeklimainstrumentet og softwaren, så jeg kan påvise, om vi holder os inden for retningslinjerne for et godt indeklima,” afslutter Stephan Andersen.


;