Kundecase: Dataloggersystem til kontrol og kvalitetssikring af støbning af betonelementer

Kundecase: Dataloggersystem til kontrol og kvalitetssikring af støbning af betonelementer

Trådløst dataloggersystem højner sikkerhed, kvalitet og fleksibilitet
Centrum Pæle A/S i Vejle har hidtil anvendt et loggersystem med temperatur-kabler som lå på tværs af gangarealer. For at minimere risikoen for snubleskader, og for at opnå en mere fleksibel løsning med mulighed for at måle temperaturen i produkterne uafhængig af støbeformens placering i støbehallen, ønskede Centrum Pæle, at investere i et trådløst system. Systemet skulle give mulighed for at kunne læse de målte værdier i en SQL-database, samtidig med at data blev registreret. Valget faldt på et Testo Saveris dataloggersystem og systemet har nu været i drift siden maj 2018.

Læs hele casen


;