Indeklimaprojekt: Buhl & Bønsøe forærer indeklimainstrumenter til kommunerne

Indeklimaprojekt: Buhl & Bønsøe forærer indeklimainstrumenter til kommunerne

RealDania har inviteret kommunerne til at søge støtte til at afprøve løsninger, som kan være med til at reducere CO2-niveauet og dermed forbedre luftkvaliteten på skolerne. Formålet med projektet er, at hjælpe kommunerne med at prioritere de rigtige tiltag, når kommunernes skoler skal renoveres, ombygges eller opgraderes. Både så indeklimaet forbedres og så omkostninger bliver så lave som muligt.

Værktøjer til effektiv indeklimaforbedring
Efter projektet indsamles erfaringer fra de deltagende kommuner, og det hele skal ende op i en metodesamling og række værktøjer, som kommunerne fremadrettet kan bruge, når der laves planer for skolernes vedligeholdelse, renovering og udvikling hvad angår indeklimaet.

Kommunerne får muliinstrument til undersøgelse af indeklimaet
Buhl & Bønsøe har foræret testo 435 multiinstrumenter til en række kommuner, som deltager i RealDanias projekt, så de kan måle fugt, temperatur og CO2. Udover det, kan indeklimainstrumentet måle CO, absolut tryk, lufthastighed og lys. Multiinstrumentet udmærker sig ved, at det kan anvende trådløse fugt- og temperaturfølere, samt at det har en række specielle følere til indeklima og ventilation.

Når projekter er gennemført, vil de enkelte kommuner dele deres erfaringer med brugen af multiinstrumentet med Buhl & Bønsøe, og på den måde vil begge parter drage fordel af samarbejdet.


;