Hvordan tager man højde for krydsfølsomhed i en gassensor?

Hvordan tager man højde for krydsfølsomhed i en gassensor?

 

Mange røggasser og proces-gasser er meget komplekse og kan bestå af op til hundredevis af forskellige gasarter og dampe. De fleste gassensorer er krydsfølsomme overfor flere gasarter, og dermed ikke helt selektive.

Begrebet krydsfølsomhed beskriver det faktum, at en gassensor ikke bare reagerer på den gasart, som den er designet til at måle efter, men også reagerer på andre gasarter, der kan være i den røggas/procesgas, man skal måle på.

Læs mere her (på engelsk)


;