Ekspertrapport: Automatisk klimaovervågning i et valideret miljø

Ekspertrapport: Automatisk klimaovervågning i et valideret miljø

For at overholde de krav, der stilles til kvalitet, spiller overvågning af de klimatiske forhold, og særligt temperatur(°C) og relativ luftfugtighed (%RH) en meget særlig rolle i produktion og opbevaring af pharma- og medicinalvarer. 

Læs ekspertrapporten fra Testo.


;