(Filtrer efter Tagssundt indeklima) - Fjern filter
Artikel: Udluftning i skoleklasser er altafgørende i viruskampen

Artikel: Udluftning i skoleklasser er altafgørende i viruskampen

Ny viden om corona-virussens smitteveje tyder på, at udluftning kan være et vigtigt våben i kampen mod smitte.
Læs mere

Alt du behøver at vide om ventilation

Alt du behøver at vide om ventilation

Hvis indeklimaet i et rum skal være behageligt, er det vigtigt, at rummet bliver ventileret tilstrækkeligt, så det får en tilpas temperatur og luften ikke føles "tung".
Læs mere

Arbejdstilsynets vejledning: Årsager til indeklimagener og løsningsforslag

Arbejdstilsynets vejledning: Årsager til indeklimagener og løsningsforslag

Et dårligt indeklima på arbejdspladsen skyldes ofte en eller flere af disse parametre: Temperatur og træk, dårlig luftkvalitet på grund af fx støv, afgasning og passiv rygning, fugt og mikroorganismer samt dårlige lys- og lydforhold.
Læs mere

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik: Måleudstyr til troværdig dokumentation af indeklimaproblemer

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik: Måleudstyr til troværdig dokumentation af indeklimaproblemer

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s er blandt de førende i Danmark indenfor byggetekniske skimmelsvampundersøgelser samt rådgivning i forbindelse med bygningsrenovering af fugtbelastede bygninger. Firmaet har igennem mange år benyttet måleudstyr fra Buhl & Bønsøe til at udføre deres undersøgelser.
Læs mere

Viden om fugtmåling

Viden om fugtmåling

Luftfugtighed er en vigtig måleparameter for indeklimaet. Er luftfugtigheden for høj, kan der dannes skimmelsvamp. Det er dog ikke kun i kontorer og boligområder, at et godt indeklima er vigtigt. Man overvåger også indeklimaet indenfor industrien for at sikre at kvalitetskrav for produkter og fabriksanlæg overholdes.
Læs mere

;