(Filtrer efter Tagsemission) - Fjern filter
Viden om CO2 måling

Viden om CO2 måling

Kuldioxid er en gas som er giftig for mennesker og, alt efter koncentrationen i luften, har den indflydelse på koncentrationsevnen.
Læs mere

FAQ: Kalibrering

FAQ: Kalibrering

Vi har samlet de mest almindelige spørgsmål, der stilles i forbindelse med kalibrering og givet et svar på dem.
Læs mere

Ny branchestandard for regelmæssig oliefyrservice

Ny branchestandard for regelmæssig oliefyrservice

Der er kommet en ny standard for oliefyrservice. Det er nu blandt andet et krav, at røggasmåleudstyr kalibreres en gang årligt på et akkreditereret laboratorium, alternativt hos måleudstyrfabrikanten.
Læs mere

Gode tips til prøvetagning ved brug af low flow pumpe

Gode tips til prøvetagning ved brug af low flow pumpe

Fremstillingsprocesserne indenfor et antal af industrier, kan nogle gange udsætte de ansatte for kemiske stoffer. Ved brug af personlig overvågning af eksponeringen, kan man over længere tid finde frem til en passende gennemsnitskoncentration.
Læs mere

Whitepaper: Vigtige faktorer og måleparametre for varme- og kedelsystemer og deres indflydelse på effektivitet og emissioner

Whitepaper: Vigtige faktorer og måleparametre for varme- og kedelsystemer og deres indflydelse på effektivitet og emissioner

Kedelsystemer giver den nødvendige termiske energi til kraftværkers elproduktion, opvarmning af bygninger, cement- og glasproduktion, samt mange andre industrielle anvendelsesområder. Med brændstoffer som kul, olie og gas, kan de genere store mængder energi med en overordnet høj effektivitet.
Læs mere

;